Ý kiến của đối tác
 
1 Giấy chứng nhận do Công ty thép Pomina cấp Xem
2 Giấy chứng nhận do Công ty Thép Việt cấp Xem
3 Ý kiến của Công ty cổ phần Sông Đà 6 Xem