Lịch sử hình thành
 
  • Đến những năm đầu thập niên 90, Doanh nghiệp Tin Học-Xây Dựng Phố Thép được thành lập với 4 sáng lập viên từ các chuyên ngành : Tin học, Cơ khí, Xây dựng và Địa chất.
  •  
  • Đến cuối thập niên 90, Doanh nghiệp mở rộng thêm lĩnh vực cung ứng sắt thép các loại cho các đối tác nội bộ và bên ngoài.
  •  
  • Đến những năm đầu thập niên 2000, Doanh nghiệp đẩy mạnh cung ứng sắt thép cho các công trình và Cty Phố Thép được thành lập.
  •  
  • Hiện tại Doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 4102034533 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.